Thursday, 21/10/2021 - 09:59|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẾ SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT & GDTX

Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên)  đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

Mật khẩu để tải tài liệu: 123456 -  Liên kết để tải tài liệu: Tại đây

 
 THPT1: Đặc điểm tâm lý của học sinh Trung học phổ thông 
 THPT2: Hoạt động học tập của học sinh THPT 
 THPT3: Giáo dục học sinh THPT cá biệt 
 THPT4: Phưng pháp và kĩ thuật, xử lí thông tin về môi trường giáo dục THPT 
 THPT5: Môi trường học tập của học sinh THPT 
 THPT6: Xây dưng môi trường học tập cho học sinh THPT 
 THPT7: Tham vấn, tư vấn hướng dẫn cho học sinh THPT 
 THPT8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT 
 THPT9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 
 THPT10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh HPT 
 THPT11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiẻu só trongtrường THPT 
 THPT12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh THPT 
 THPT13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THPT trong ké hoạch xây dựng kế hoạch dạy học 
 THPT14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp 
 THPT15: Các yếu tố ảnh hướng tới thực hiện kế hoạch dạy học cấp THPT 
 THPT16: Hố sơ dạy học đáp ứng đổi mới phương pháp dạy học cấp THPT 
 THPT17: Tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng 
 THPT18: Phương pháp dạy học tích cực 
 THPT19: Dạy học với CNT 
 THPT20: Sử dụng các thiết bị dạy hoc ở THPT 
 THPT21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học 
 THPT22: Sử dụng một số phần mềm dạy học 
 THPT23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 
 THPT24: Kỹ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học 
 THPT28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong trường THPT 
 THPT29: Giáo dục học sinh thông qua các hoạt động giáo dục 
 THPT30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THPT 
 THPT31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 
 THPT32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm 
 THPT33: Giải quyét tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiêm 
 THPT34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT 
 THPT35: Giáo dục Kĩ năng sống cho học sinh THPT 
 THPT36: Giáo dục giá trị cho học sinh THPT 
 THPT38: Giáo dục hoà hập trong giáo dục THPT 
 THPT39: Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT 
 THPT40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục 
 THPT41: Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT 
 E. Tài liệu Khối Giáo dục thường xuyên 
 GDTX1: Giáo dục thường xuyên trong hệ thống giáo dục quốc dân 
 GDTX2: Sự hình thàn và phát triển các mô hình cơ sở GDTX ở Việt Nam 
 GDTX3: Đặc điểm của đối tượng GDTX 
 GDTX4: Hoạt động học tập của người lớn 
 GDTX5: Nâng cao năng lực hiểu biết về cộng đồng và xây dựng môi trường học tập 
 GDTX6: Phương pháp kỹ thuật để xác định vấn đề của cộng đồng và nhu cầu của người học 
 GDTX7: Kỹ năng làm việc với cộng đồng 
 GDTX8: Xây dựng môi trường học tập cho học viên GDTX 
 GDTX9: Hướng dẫn, tư vấn cho học viên GDTX 
 GDTX10: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 
 GDTX11: Chăm sóc và trợ giúp tâm lí cho học viên GDTX 
 GDTX2: Khắc phục rào cản học tập cho học viên GDTX 
 GDTX13: Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học của giáo viên GDTX 
 GDTX14: Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực 
 GDTX15: Nâng cao năng lực sử dụng các phương pháp dạy học tích cực của giáo viên 
 GDTX16: Đổi mới phương pháp dạy học trong GDTX 
 GDTX17: Một số phương pháp dạy học tích cực phù hợp với giáo dục thường xuyên 
 GDTX18: Khai thác, ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học 
 GDTX19: Thiết bị dạy học trong các cơ sở GDTX 
 GDTX20: Khai thác, sử dụng, bảo quản, sửa chữa và tự tạo thiết bị dạy học 
 GDTX21: Thiết kế giáo án điện tử và sử dụng phần mềm dạy học 
 GDTX22: Hướng dẫn biên sạon giáo án 
 GDTX23: Một số vấn đề về công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX 
 GDTX24: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX 
 GDTX25: Một số vấn đề chung về chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ 
 GDTX26: Một số kĩ năng đặc thù của công tác chủ nhiệm lớp ở trung tâm GDTX 
 GDTX27: Một số kĩ năng cần thiết để tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đáp úng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kĩ năng, chuyển giao công nghệ 
 GDTX28: Nội dung và kĩ năng tư vấn cho Trung tâm học tập cộng đồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết