Thursday, 21/10/2021 - 09:34|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẾ SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THCS

Cung cấp tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên theo các cấp học (Mầm non, Phổ thông và Giáo dục thường xuyên)  đến thầy, cô để lựa chọn, tham khảo khi bồi dưỡng thường xuyên.

Mật khẩu để mở tài liệu: 123456 

Liên kết để tải tài liệu: Tại đây

 
 THCS1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS 
 THCS2: Đặc điểm học tập của học sinh THCS 
 THCS3: Giáo dục học sinh THCS cá biệt 
 THCS4: Phương pháp và kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS 
 THCS5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên 
 THCS6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS 
 THCS7: Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS 
 THCS8: Phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS 
 THCS9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp 
 THCS10: Nâng cao năng lực chăm sóc, hỗ trợ tâm lí cho học snh trong quá trình giáo dục 
 THCS11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THCS 
 THCS12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập cu học sinh THCS 
 THCS13: Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học 
 THCS14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tich hợp 
 THCS15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học 
 THCS16: Hồ sơ dạy học 
 THCS17: Tiềm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ bài giảng 
 THCS18: Phương pháp dạy học tích cực 
 THCS19: Dạy học với công nghệ thông tin 
 THCS20: Tăng cường năng lực sử dụng thiêt bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học 
 THCS21: Bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học 
 THCS22: Sử dụng một số phần mềm dạy học 
 THCS23: Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 
 THCS24: Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học 
 THCS25: Viết sáng kiến trong trường THCS 
 THCS26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS 
 THCS27: Hướng dãn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS 
 THCS28: Tăng cường năng lực giáo dục của giáo viên  
 THCS29: Giáo dục học sinh THCS thông qua các họt động giáo dục 
 THCS30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh THCS 
 THCS31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm 
 THCS32: Hoạt động của giáo vên chủ nhiệm 
 THCS33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm 
 THCS34:Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS 
 THCS35: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THCS 
 THCS36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS 
 THCS37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS 
 THCS38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS 
 THCS39: Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS 
 THCS40: Phối hợp các tổ chức xã hội trong công tac giáo dục 
 THCS41: Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết