Thursday, 21/10/2021 - 09:05|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẾ SƠN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ yếu học sinh giỏi Quế Sơn năm học 2002-2003

Năm học 2002-2003, Huyện Quế Sơn được xếp vị thứ 5 toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 toàn tỉnh. Với vị thứ đồng đội các môn: Ngữ văn: 9; Toán: 2; Vật lý: 4; Hóa học: 4; Tiếng Anh: 6. BQT Website đang cố gắng cập nhật kết quả kỳ thi cấp huyện và danh sách thành viên các đội tuyển dự thi HSG lớp 9 năm học 2002-2003. Rất mong sự cộng tác từ các đơn vị.

Họ và tên:

Trần Thị Vân Anh

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phong

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lê Thị Ni Na

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phú

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Khánh Thọ

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Hồ Thị Hương Thảo

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Ngô Tấn Lộc

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Vũ Phương Thảo

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Văn Vinh

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Toán

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Phong

 

Môn/Năm học:

Vật Lý

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Bùi Hoàng Phương

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Vật Lý

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Mậu Hạnh Nguyên

 

 

Học sinh trường:

THCS Đông Phú

 

Môn/Năm học:

Vật Lý

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trần Văn Bình

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Vật Lý

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Lê Đình Tú Đài

 

 

Học sinh trường:

THCS Quế Trung

 

Môn/Năm học:

Vật Lý

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Trần Huỳnh Nam

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Trần Phan Linh Thảo

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải II cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Hà Điền Kiều Trinh

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Dương Đình Ánh

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Lơ Rin

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải III cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 

 

Thông tin cập nhật ngày:

04/05/2011

 

 

 


 

Họ và tên:

Nguyễn Thị Minh Tâm

 

 

Học sinh trường:

 

 

Môn/Năm học:

Hóa học

 

Thành tích:

Đoạt giải  cấp huyện & giải KK cấp tỉnh

 

Hiện là:

 

 

Địa chỉ liên hệ:

 

 

Điện thoại:

 

 

Email:

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết