Liên kết website:
Tìm kiếm:
Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người...
Giáo dục THCS
Trường THCS Đông Phú
Địa chỉ: Thôn Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam - Điện thoại: 05103885167 - 05102244911 - Email: thcsdongphu@yahoo.com.vn - Hiệu trưởng: Đoàn Công Anh - Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Thành - Phó Hiệu trưởng: Lê Văn Thêm

A/ Lịch sử hình thành phát triển:

Trường THCS Đông Phú nguyên là trường cấp 2 xã Quế Châu,được thành lập sau ngày quê hương được hoàn toàn giải phóng năm 1975; trường được tọa vị tại khu Dân Trí (nay là điểm trường THPT Bán công Quế Sơn). Năm học 1976-1977 được sáp nhập cả cấp 1,2 thành trường cấp 1,2 Quế Châu 2. Năm học 1980-1981 do sự phát triển mạng lưới giáo dục của xã Quế Châu; trường cấp 1,2 Quế Châu 2 thành trường cấp 1,2 Quế Châu 3. Năm 1986 huyện Quế Sơn thành lập thị trấn trên cơ sở tách nhập một phần địa giới xã Quế Châu và Quế Long thành thị trấn Đông Phú . Như vậy tên trường cũng được đổi thành trường phổ thông cơ sở thị trấn Đông Phú ( cấp 1,2 chung). Năm học 1989- 1990 trường PTCS được tách thành 2 đơn vị trường độc lập là trường Tiểu học và trường THCS Đông Phú. Năm 1990 trường được chuyển về trung tâm thị trấn ( điểm trường hiện nay ).

     Sự hình thành  phát triển của nhà trường gắn liền với sự hình thành  phát triển của  địa phương và Ngành GD-ĐT huyện Quế Sơn . Từ ngày thành lập đến nay trường THCS Đông Phú không ngừng phát triển cả về cơ sở vật chất, đội ngũ thầy cô giáo, quy mô trường lớp và chất lượng giáo dục; trường luôn hoàn thành xuất  sắc các nhiệm vụ của Ngành cũng như địa phương giao cho. Điểm mạnh tạo nên nét đặc trưng của nhà trường là thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện , cấp tỉnh, cấp quốc gia và phong trào hoạt động của Đội TNTP Hồ chí Minh; trường là một trong những ngọn cờ đầu của phong trào giáo dục huyện nhà,xứng đáng là trường trọng điểm chất lượng cao của huyện ; nhiều năm liền đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc và được tặng nhiều giấy khen, bằng khen, cờ thi đua của UBND huyện , Sở GD&ĐT, UBND tỉnh, Bộ GD&ĐT. Trường THCS Đông Phú được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia năm 2007.

    Có được thành tích này trước hết là được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo  của chính quyền địa phương, ngành GD&ĐT  huyện Quế Sơn; sự lãnh đạo năng động sáng tạo của chi bộ, của BGH; sự đồng tình ủng hộ của phụ huynh và sự cống hiến to lớn của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh đã vun đắp tạo nên truyền thống tốt đẹp của nhà trường. Giáo viên và học sinh trường THCS Đông Phú hôm nay và  mai sau tự hào về thành tích của nhà trường, đồng thời luôn phấn đấu và tiếp tục phát huy, tô thắm thêm  trang truyền thống  tốt đẹp đó, đưa nhà trường THCS Đông Phú ngày càng phát triển vững chắc.

B/Qui mô về trường lớp, giáo viên, học sinh:

        Trường THCS Đông Phú được công nhận trường chuẩn quốc gia năm 2007

        Năm học 2009-2010 trường THCS Đông Phú có  659 học sinh  - 18 lớp.Trong đó khối 6: 140 em - 4 lớp; khối 7: 151 em - 4 lớp; khối 8: 168 em - 5 lớp; khối 9: 200 em - 5 lớp. Tổng số CBGVNV: 45 Trong đó: BGH: 3 ; GV: 36; NV: 6

C/ Thành tích nổi bật của nhà trường:

        Truyền thống của nhà trường  được thể hiện bởi những thành tích nổi bật trong những năm học như sau :

1- Thành tích lớn của nhà trường:

- Bộ GD&ĐT tặng 5 bằng khen năm học: 1994-1995; 1998- 1999 ; 2000-2001 ; 2004-2005 ; 2006-2007

     - UBND Tỉnh tặng 6 bằng khen năm học 1994-1995 ; 1995-1996; 1996-1997; 2001-

       200 ; 2002-2003; 2003-2004.

- Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh Quảng nam năm 2007.

2-Thành tích của Công đoàn:

- Liên đoàn lao động Việt Nam tặng bằng khen:Công nhận cơ sở văn hóa năm 2004

- Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Nam tặng bằng khen :Công đoàn vững mạnh xuất sắc năm học 2003-2004

- Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Nam tặng cờ thi đua: Công nhận Công đoàn vững mạnh suất sắc năm học 2001-2002.

3- Thành thích của Liên đội :

- Tỉnh đoàn QN-ĐN tặng 2 bằng khen: Liên đội vững mạnh xuất sắc năm 1993& 1996.

- Tỉnh đoàn QN-ĐN tặng cờ thi đua : Liên đội vững mạnh xuất sắc năm 1993- 1996.

- Trung ương Đoàn tặng bằng khen : Liên đội vững mạnh xuất sắc năm 2003

     - Tỉnh đoàn Q.Nam tặng bằng khen : Liên đội vững mạnh xuất sắc năm 2004& 2006

     - Huyện đoàn Quế Sơn tặng 4 cờ thi đua: Liên đội xuất sắc dẫn đầu toàn huyện năm

 học 1997-1998; 1998-2001; 2001-2003 ; 2003-2006.

4- Thành tích HS giỏi các cấp : (Tính từ năm học 1999-2000 đến nay)

Năm

học

Thành tích cá nhân

Thành tích tập thể

Ghi chú

HS giỏi cấp trường

HS

giỏi

cấp huyện

HS

giỏi

cấp

tỉnh

HS giỏi cấp quốc gia

HS đỗ TN

THCS

Giải Đ.đội HS giỏi K9 cấp huyện

Giải Đ.đội HS giỏi

K 6,7,8

cấp

huyện

Giải Đ.đội HS giỏi TNTH

& Ca sio

Giải   T.T văn học

 

1999-2000

17,3%

28 giải

08 giải

 

79,8%

I

II

 

Giải I cấp huyện,tỉnh

 

2000-2001

21,9%

32 giải

07 giải

 

97,4%

I

I

 

 

 

2001-2002

22,5%

30 giải

13 giải

 

97,6%

I

II

I

 

 

2002-2003

20,7%

34 giải

06giải

 

98,5%

I

I

 

Giải I cấp huyện

 

2003-2004

16,1%

43 giải

11giải

 

99,3%

I

I

I

 

 

2004-2005

19,2%

24 giải

10 giải

 

93,2%

III

 

 

 

 

2005-2006

16,7%

64 giải

09 giải

 

95,9%

I

I

I

Giải II cấp huyện

 

2006-2007

15,9%

22 giải

12 giải

01 giải

95,9%

I

 

I

Giải II cấp huyện

 

2007-2008

23,4%

74 giải

12 giải

02 giải

92,7%

I

I

I

Giải I huyện, tỉnh

 

2008-2009

26,1%

62 giải

09 giải

 

96,7%

I

I

I

Giải II huyện

 

     

 5-  Những học sinh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào học tập và hoạt động Đội :

   5.1. Học sinh giỏi  xuất sắc- Liên đội trưởng xuất sắc : Được Hội đồng Đội Trung ương tặng giải thưởng KIM ĐỒNG:

    1/ Dương Thị Kim Thoa - lớp 9/4 - Liên đội trưởng năm học 1999-2000

    2/ Hoàng Thi Thu Thúy  - lớp 8/1 - Liên đội trưởng năm học 2001-2002

    3/ Lê Thị Nhật Tân         - lớp 9/2 - Liên đội trưởng năm học 2002-2003

    4/ Võ Thị Ngọc Diễm     - lớp 9/1 - Liên đội trưởng năm học 2004-2005

    5/ Nguyễn Ngọc Bắc      - Lớp 9/3- Liên đội trưởng năm học 2004-2005

    6/ Trần Lê Phước Tấn    - Lớp 9/1 - Liên đội trưởng năm học 2006-2007

   5.2. Học sinh giỏi xuất sắc đạt nhiều giải học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, quốc gia .

     - Phan Tiên Khôi  9/c năm học 1998 -1999      

     - Dương Thị Kim Thoa lớp 9/4 năm học 2000-2001

     - Hoàng Thị Thu Thúy lớp 9/5 năm học 2001-2002

     - Lê Thị Nhật Tân 9/3 lớp năm học 2002-2003

     - Võ Thị Ngọc Diễm 9/1 lớp năm học 2003-2004

     - Trương Thị Hương Nguyên lớp 9/3, năm học 2004-2005

     - Lê Thị Trúc Anh lớp 9/3 năm học 2006-2007

     - Trần lê Phước Tấn  lớp 9/1 , Lê Hoàng Thịnh lớp 9/5, Võ Thị Hoài Thương lớp 9/4 năm học 2007-2008....

D/ Định hướng phát triển của trường trong thời gian đến.

1. Nhà trường tiếp tục  triển khai cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động "Hai không" của ngành; tổ chức thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh.

2. Xây dựng  tập thể sư phạm đoàn kết  vững mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, phát huy hiệu quả trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh hoạt động tổ nhóm chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết  dạy  để nâng cao chất lượng dạy học, phấn đấu là  đơn vị dẫn đầu toàn huyện về thành tích học sinh giỏi các cấp; trường tiên tiến xuất sắc.

3. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của các cấp, các cơ quan ban ngành, các cá nhân, các nhà hảo tâm tâm huyết với sự nghiệp giáo dục nhằm tiếp tục hoàn thiện củng cố, bảo quản và phát huy tốt nhất cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1 phục vụ cho việc dạy, học và các hoạt động giáo dục khác đồng thời tiếp tục xây dựng mới những cơ sở vật chất để trường THCS Đông Phú  đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 vào năm 2011.

 

Website Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Huyện Quế Sơn: http://www.pgdqueson.edu.vn
Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo Huyện Quế Sơn
Trụ sở:TT Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 05103.885178 - Fax: 05103.885178 - Email:pgdqueson@gmail.com
Hoian art gallery center